Achterhoekse nuchterheid

Lespakket

Voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in de gemeente is op initiatief van onze stichting een lespakket over de Catharinatoren ontwikkeld. In samenwerking met het Stadsmuseum en het didactisch team van basisschool ’t Prisma, is voor drie vakgebieden lesmateriaal ontwikkeld: Rekenen/ICT, Nederlandse Taal en Geschiedenis. Het pakket is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de stichting PakAn.

Onze adviseur en historicus Theo Rougoor redigeerde de tekst over Catharina van Alexandrië, de vormgeving is verzorgd door Saskia Bruil en Hanneke Berghuis leverde mooie en kleurrijke illustraties. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers leverde kosteloos historisch beeldmateriaal.

Uiteraard spelen de in 2020 door onze stichting geproduceerde video’s over de historie en (virtuele) beklimming van de Catharinatoren een rol in het lespakket.

Belangstellende scholen kunnen contact opnemen via info@catharinatoren.nl